І. Загальні положення

 1. Це положення визначає порядок організації та проведення обласного конкурсу піаністів «Прокоф’євська весна» (далі – Конкурс).
 2. Організатором Конкурсу є управління культури і туризму Донецької обласної державної адміністрації (далі – Управління), співорганізатором – комунальний заклад «Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені І. Карабиця», комунальний заклад «Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв» (далі – Коледжі), управління культури, молоді, спорту, туризму та інформаційної діяльності Курахівської міської ради.

До участі в організації та проведенні Конкурсу можуть залучатися представники Управління, управління культури Бахмутської міської ради, управління культури, молоді, спорту, туризму та інформаційної діяльності Курахівської міської ради, департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради, благодійні організації, громадські об’єднання, підприємства, установи та організації всіх форм власності, фізичні особи (за згодою).

 1. Мета та завдання Конкурсу:

сприяння естетичному вихованню підростаючого покоління через ознайомлення з кращими зразками вітчизняної та зарубіжної музичної культури;

виявлення та підтримка обдарованих дітей, сприяння розвитку таланту і творчого потенціалу молодих виконавців через удосконалення виконавської інструментальної майстерності;

укріплення творчих зв’язків закладів позашкільної освіти області та вищих навчальних закладів;

вшанування пам’яті всесвітньо відомого композитора С.С. Прокоф’єва, популяризація його творів, збереження української музичної спадщини.

 1. Конкурс проходить на засадах відкритості, прозорості і гласності.
 2. Під час проведення Конкурсу обробка персональних даних його учасників здійснюється з урахуванням вимог Закону України «Про захист персональних даних».

II. Порядок проведення конкурсу

 1. Конкурс проводиться один раз на два роки у базових закладах позашкільної освіти області (мистецькі школи), Коледжах. Строки проведення Конкурсу, дата та адреса прийняття заявок до участі у Конкурсі, а також контакти відповідальних осіб визначається окремим наказом управління, який доводиться додатково.
 2. Конкурс проходить у два тури:

- перший тур (відбірковий) - проводиться у базових закладах позашкільної освіти (мистецьких школах) області. Кількість учасників-необмежена.

- другий тур (обласний) - проводиться на базі Коледжів. Кількість учасників – не більше ніж по три учня від кожного навчального закладу.

Заключний гала-концерт проводиться на базі відділу Донецького обласного краєзнавчого музею «Музей С.С. Прокоф’єва» в селі Сонцівка Курахівської громади.

 1. Конкурс проводиться за номінацією «Фортепіано».
 2. Для участі у Конкурсі учасники подають Заявки за формою, що додається. До Заявки додаються:
 • копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) учасника Конкурсу;
 • копія свідоцтва про народження або паспорта учасника Конкурсу.
 1. У разі надання учасником неповного переліку документів, встановлених пунктом 4 розділу ІІ цього Положення, він не допускається до участі у Конкурсі.
 2. Організатори Конкурсу, враховуючи положення чинного законодавства, можуть здійснювати фото-, відеозйомку, аудіозапис конкурсних робіт з метою використання цих матеріалів для виготовлення інформаційно-рекламної продукції, відтворення її через засоби масової інформації.

IІІ. Учасники Конкурсу

 1. Для участі у Конкурсі запрошуються учні закладів позашкільної освіти області (мистецьких шкіл), студенти закладів вищої освіти.
 2. Вікова категорія учасників.

До участі у номінації Конкурсу запрошуються учні та студенти у п’яти вікових категоріях:

перша вікова категорія - від 7 до 10 років;

друга вікова категорія - від 11 до 13 років.

третя вікова категорія - від 14 до 16 років.

четверта вікова категорія – від 17 до 19 років.

п’ята вікова категорія – від 20 років і старше.

 1. Вік учасників визначається станом на перший день першого туру Конкурсу та підтверджується копією свідоцтва про народження та/або паспорта.

ІV. Програмні вимоги за номінаціями та критерії оцінки

 1. Конкурсний виступ учасників Конкурсу у кожній номінації здійснюється за репертуарною програмою конкурсу.
 2. Програмні вимоги.

Перша вікова категорія:

 • твір українського композитора;
 • класична сонатіна (сонатне алегро) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, Ф. Кулау, Д. Бортнянського, М. Клементі;
 • один твір С.С. Прокоф’єва;
 • віртуозна п’єса або етюд.

Тривалість виступів до 15 хвилин.

Друга вікова категорія:

 • твір українського композитора;
 • класична сонатіна (сонатне алегро) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, Ф. Кулау, Д. Бортнянського, М. Клементі;
 • один твір С.С. Прокоф’єва;
 • віртуозна п’єса або етюд.

Тривалість виступів до 20 хвилин.

Третя вікова категорія:

1) твір українського композитора;

2) класична сонатіна (сонатне алегро) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, М. Клементі, Ф. Шуберта;

3)  декілька творів С.С. Прокоф’єва (до 10 хвилин). Можливе виконання сонати або її частини;

4) віртуозна п’єса або етюд.

Тривалість виступів до 25 хвилин.

Четверта вікова категорія:

1) твір українського композитора;

2) класична сонатіна (сонатне алегро) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, М. Клементі, Ф. Шуберта;

3) декілька творів С.С. Прокоф’єва (до 10 хвилин). Можливе виконання сонати або її частини;

4) віртуозна п’єса або етюд.

Тривалість виступів до 30 хвилин.

П’ята вікова категорія:

1) твір українського композитора;

2) класична сонатіна (сонатне алегро) Й. Гайдна, В. Моцарта, Л.Бетховена, М. Клементі, Ф. Шуберта;

3) декілька творів С.С. Прокоф’єва (до 10 хвилин). Можливе виконання сонати або її частини;

4) віртуозна п’єса або етюд.

Тривалість виступів до 30 хвилин.

Твори можуть виконуватися на пам’ять або по нотах.

 1. Оцінювання конкурсних програм членами журі здійснюється за дванадцятибальною шкалою.

При оцінюванні виступів конкурсантів враховуються наступні критерії:

ступінь володіння інструментом ;

інтонаційна точність, складність репертуару або аранжування;

володіння динамічною палітрою звуку;

здатність відтворення авторської художньої ідеї;

здатність відтворення  образно-емоційного змісту твору.

 1. Журі має право скорочувати виступи учасників Конкурсу.
 2. Учасники Конкурсу повинні дотримуватися вимог цього Положення, норм і правил безпеки життя, правил поведінки в громадських місцях.
 3. Учасники Конкурсу забезпечують особисту безпеку і збереження належних їм інструментів та речей, повинні дбайливо і відповідально ставитися до обладнання, наданого організаторами Конкурсу.
 4. Всі організаційні питання учасники обговорюють заздалегідь з організаторами Конкурсу.

V. Організаційний комітет, робоча група та журі Конкурсу

1. У рік проведення Конкурсу утворюється Оргкомітет з питань організації та проведення Конкурсу (далі – Оргкомітет) та робоча група з питань організації та проведення Конкурсу (далі – Робоча група).

Персональний склад Оргкомітету у рік проведення Конкурсу затверджується відповідним наказом Управління. До складу Оргкомітету входять працівники Управління, працівники Коледжів та представники управління культури Бахмутської міської ради, управління культури, молоді, спорту, туризму та інформаційної діяльності Курахівської міської ради, департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради (за згодою).

Персональний склад робочої групи затверджується наказом Управління. До складу робочої групи можуть входити працівники Управління, працівники Коледжів та представники управління культури Бахмутської міської ради, Управління культури, молоді, спорту, туризму та інформаційної діяльності Курахівської міської ради, департаменту культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради (за згодою). Робочу групу очолює відповідальний секретар Конкурсу.

2. Основними завданнями Оргкомітету є:

- вирішення організаційних та фінансових питань;

- запрошення фахівців до складу журі Конкурсу;

- інші функції, необхідні для організації Конкурсу.

3. Основними завданнями Робочої групи є:

- інформування про терміни проведення та умови участі в Конкурсі;

- прийом та розгляд заявок і документів для участі в Конкурсі;

- підготовка сценарію проведення Конкурсу та друкованої продукції;

- взаємодія з організаційних питань з Оргкомітетом, журі та учасниками конкурсу;

- інші функції, необхідні для проведення Конкурсу.

4. Для оцінювання виконавської майстерності учасників Конкурсу та визначення переможців утворюється Журі Конкурсу, персональний склад якого затверджується відповідним наказом Управління.

До участі у роботі Журі запрошуються провідні фахівці, діячі культури і мистецтв Донецької області та України (за згодою).

Склад журі очолює голова.

5. Журі визначає та нагороджує лауреатів, дипломантів Конкурсу.Лауреати та дипломанти Конкурсу визначаються Журі відкритим голосуванням щодо кожної кандидатури окремо. Рішення Журі Конкурсу оформлюється протоколом.

VІ. Фінансове забезпечення та нагородження

 1. До кожної номінації Конкурсу передбачені наступні нагороди:

Диплом та звання лауреата Конкурсу І ступеню.

Диплом та звання лауреата Конкурсу ІІ ступеню.

Диплом та звання лауреата Конкурсу ІІІ ступеню.

Диплом та звання дипломанта Конкурсу.

Лауреати Конкурсу І, ІІ, ІІІ ступеню та дипломант Конкурсу додатково нагороджуються сувенірами.

Викладачі та концертмейстери лауреатів Конкурсу отримують диплом «За підготовку лауреата/дипломанта Конкурсу».

Учасники Конкурсу, які не отримали звання, отримують грамоту
«За участь у Конкурсі».

Лауреатами Конкурсу І, ІІ, ІІІ ступеню є учасники, які за результатом голосування журі посіли відповідно перше, друге, третє місце.

Дипломантами Конкурсу є учасники, які за результатом голосування журі посіли відповідно четверте місце.

 1. У разі виявлення високого рівня майстерності та оригінальності конкурсних роботи за рішенням Журі може бути присуджено «Гран-прі» Конкурсу із відповідним нагородженням дипломом та сувеніром.
 2. Витрати на відрядження учасників Конкурсу та супроводжуючих осіб здійснюється за рахунок відряджуючих організацій.
 3. Фінансування Конкурсу здійснюється за рахунок джерел, не заборонених чинним законодавством.

 

В.о. начальника управління                                                   Аліна ПЕВНА

87515, Україна, Донецка область, м. Маріуполь
пр. Миру 5/62 (орієнтир: "ДОСААФ")

Проїзд тролейбусами № 1, 2, 7, 15, 17
Проїзд автобусами № 2А, 28А. 136

директор (0629 ) 47-05-21
навчальна частина (0629) 33-24-43
бухгалтерія (0629) 47-05-20

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019. Маріупольський коледж мистецтв