Маріупольський коледж мистецтв

ІСТОРІЯ

Маріупольське музичне училище - вищий навчальний  заклад першого рівня акредитації, який  проводить освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти освітньо – кваліфікаційного  рівня молодший фахівець за спеціальністю 5.020205 "Музичне мистецтво"  та спеціальністю 5.02020101 «Акторська майстерність»

 

Відкриття спеціальності  5.02020101   "Акторське мистецтво" в Маріупольському музичному училищі дає можливість забезпечити кваліфікованими кадрами Державні заклади мистецтв і культури міста і Донецького регіону, а також сприяє припливу творчої талановитої молоді.

 

У Донецькій області  не має жодного ВНЗ І - ІУ рівня акредитації, які готують фахівців за фахом 5.02020101 "Акторське мистецтво", що дає нам упевненість в успішному перспективному розвитку регіону відносно потреби у фахівцях заявленого напряму 5.0202 "Мистецтво", спеціальність 5.02020101 "Акторське мистецтво" на 5 років вперед.

 

Кадровий склад

 

Загальна кількість працівників Маріупольського музичного училища  - 117  чоловік, навчально-виховний процес здійснюють  84 штатних викладачів, з яких  9 очолюють циклові  комісії.

 

Якісний склад викладачів:

 

викладачі вищої кваліфікаційної категорії – 32 особи

 

викладачі 1 кваліфікаційної категорії – 38 осіб

 

викладачі  ІІ кваліфікаційної категорії -  6 осіб

 

викладачі кваліфікаційної категорії "спеціаліст" – 8 осіб

 

У тому числі налічується 11  викладачів-методистів і 2 старші викладачі.

 

Почесне звання "Заслужений працівник культури" має 1  викладач.

 

Звання «Майстер спорту» - 1 викладач

 

Звання «Відмінник освіти»  - 1 викладач