«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор МКМ

_________________ В.Д.Андронова

«____» ______________20_____ р.

 

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

для вступників ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»

спеціальності 026  «Сценічне мистецтво»

 

м. Маріуполь, 2019 р.

 

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

Галузь знань –02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 026 «Сценічне  мистецтво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс  складають абітурієнти, які вступають на спеціальність 026  «Сценічне мистецтво»

На даний напрям приймаються особи,які мають неповну або повну загальну середню освіту.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно вищезазначених вимог.

Творчий конкурс проводиться з метою виявлення артистичної природи,психофізичних індивідуальних якостей абітурієнтів, первинних акторських навичок.

Творчий конкурс проводиться у формі прослуховування в два тури. Для проведення кожного тура творчого конкурсу абітурієнт повинен бути готовим до виконання необхідних спеціальних завдань, що мають за мету виявлення його творчої індивідуальності та сценічних можливостей. Для участі в творчому конкурсі необхідно підготувати невеликі за  об’ємом, різноманітні за жанром і змістом літературні твори:

1 тур

-              байка;

-              вірш;

-              монолог з п’єси або уривок з прози.

2 тур

-              пісня і танок за власним вибором;

-              виконання етюдів.

 

ВИМОГИ ДО ВІДБОРУ РЕПЕРТУАРУ

При підборі репертуару для творчого конкурсу абітурієнт повинен керуватися власним смаком і перевагами авторів, для максимального прояву майбутньої акторської індивідуальності. Можна брати твори українських і зарубіжних авторів, класичні і сучасні. Особлива увага при проведенні творчого конкурсу приділяється природності і гармонійності існування абітурієнта в образі, що передбачається.

При виборі віршів, монологів і прози рекомендується мати в запасі два-три різнопланових варіанта читацької програми: ліричного плану, гумористичного, трагічного, героїчного, філософського тощо. Це необхідно для найліпшого виявлення здатностей абітурієнта.

При виборі пісні абітурієнт повинен керуватися простотою та співучістю мелодії, яку легко співати без музичного супроводу.

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТУРІВ ТВОРЧНОГО КОНКУРСУ

Перший тур обов’язків для всіх абітурієнтів, що допущені до складання вступних випробувань. В ході першого туру абітурієнти читають напам’ять літературні твори: байка, вірш. Абітурієнти демонструють голосові та мовні здібності шляхом виконання монологу з п’єси або уривку з прози.

Перший тур творчого конкурсу оцінюється комісією за 12 бальною шкалою (100 бальною шкалою для абітурієнтів, що вступають на базі повної загальної середньої освіти). Абітурієнти, що отримали незадовільну оцінку з першого туру до участі у  подальшому конкурсі не допускаються.

Другий тур творчого конкурсу включає до себе демонстрацію музичних здібностей і пластичних даних шляхом виконання музичних творів і танців, пластичних етюдів,   виконання абітурієнтом нескладних сценічних етюдів, підготовлених самостійно і запропонованих комісією та вибіркове виконання читацької програми першого туру. За результатами другого туру абітурієнту виставляється оцінка за 12 бальною шкалою (100 бальною шкалою для абітурієнтів, що вступають на базі повної загальної середньої освіти).

В ході другого туру творчого конкурсу абітурієнти повинні бути підготовленими до співбесіди, як додаткової можливості виявлення комісією психологічних якостей, пов’язаних з вибором творчої професії: цілеспрямованість, цікавість до театрального мистецтва, загальнолюдських і культурних цінностей тощо. Під час співбесіди виявляється загальних культурний рівень абітурієнта, ступінь знайомства з основними творами класичної і сучасної драматургії, вміння орієнтуватися в загальних питаннях розвитку сучасного театру.

 

ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧНОГО КОНКУРСУ

Оцінювання творчого конкурсу проводиться колегіально членами екзаменаційної комісії. За результатами двох турів творчого конкурсу виставляється одна оцінка, яка визначається шляхом арифметичного середнього.

87515, Україна, Донецка область, м. Маріуполь
пр. Миру 5/62 (орієнтир: "ДОСААФ")

Проїзд тролейбусами № 1, 2, 7, 15, 17
Проїзд автобусами № 2А, 28А. 136

директор (0629 ) 47-05-21
навчальна частина (0629) 33-24-43
бухгалтерія (0629) 47-05-20

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019. Маріупольський коледж мистецтв