«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Директор МКМ

_________________ В.Д.Андронова

«____» ______________20_____ р.

 

ПРОГРАМА

творчого конкурсу

для вступників ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ КОМУНАЛЬНОЇ ФОРМИ ВЛАСНОСТІ «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ МИСТЕЦТВ»

спеціальності 025 «Музичне мистецтво»

 

м. Маріуполь, 2019 р.

ПРОГРАМА

творчого конкурсу за обраним фахом

Галузь знань – 02 «Культура і мистецтво»

Спеціальність 025 «Музичне  мистецтво»

 

Пояснювальна записка

Творчий конкурс  складають абітурієнти, які вступають на спеціальність 025 «Музичне  мистецтво», спеціалізації: «Фортепіано», «Оркестрові струнні інструменти», «Народні інструменти»,  «Естрада», «Оркестрові духові та ударні інструменти», «Спів», «Хорове диригування», «Теорія музики».

На даний напрям приймаються особи, які мають базову або повну загальну середню освіту.

Творчий конкурс визначає відповідні навички та вміння, згідно вищезазначених вимог.

 

Спеціалізація «Фортепіано»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху (фортепіано) та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». Іспит «Музична грамота і сольфеджіо» оцінюється окремо за письмове та усне завдання, потім визначається середня оцінка. За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху:

1. Виконання сольної програми:

-       поліфонічний твір (триголосна інвенція, прелюдія і фуга);

-       2 етюди (на різні види техніки);

-       одна або дві частини великої форми (І або ІІ та ІІІ частини класичної сонатної форми);

-       твір за вибором абітурієнта.

Бажано представити різноманітні за характером твори.

2. Виконання гам (в обсязі вимог МШ).

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності обсязі двох речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні труднощі – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 8-9 раз протягом 25 хвилин.

2. Спів:

-       гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

-       інтервали  великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

-       інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.5, зм.4, зб.2, зм.7) на ступенях гармонічного мажору та мінору;

-       інтервали чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали з розв’язанням від заданого звуку;

-       акорди в тональностях мажору та мінору – головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням, септакорд ІІ ступеня з розв’язанням;

-       акорди від заданого звуку – мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, зменшений та збільшений тризвук, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений).

3. Слуховий аналіз:

-       інтервали (4-6);

-       акорди (4);

-       лади в звукоряді.

4. Спів по нотам однотональної мелодії (з диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ступеня спорідненості, що містить ритмічні труднощі (ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі).

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

 

Спеціалізація «Оркестрові струнні інструменти»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху (скрипка, альт, віолончель, контрабас) та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». Іспит «Музична грамота і сольфеджіо» оцінюється окремо за письмове та усне завдання, потім визначається середня оцінка. За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху (клас скрипки):

1. Виконання сольної програми:

-       твір великої форми (одна – дві частини концерту або сонати);

-       два етюди на різні види техніки;

-       п’єса за вибором абітурієнта.

2. Дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато.

3. Подвійні ноти (терції, сексти, октави у межах гами в 3 октави), основні штрихи (мартле, стакато, спікато).

Програмні вимоги з фаху (клас альта):

1. Виконання сольної програми:

-       твір великої форми (одна – дві частини концерту або сонати);

-       два етюди на різні види техніки;

-       п’єса за вибором абітурієнта.

2. Дві гами в обсязі 3-х октав (мажорна та мінорна) в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3 і 9 звуків легато.

Програмні вимоги з фаху (клас віолончелі):

1. Виконання сольної програми:

-       твір великої форми (одна – дві частини концерту або сонати);

-       два етюди на різні види техніки;

-       п’єса за вибором абітурієнта.

2. Одна мажорна гама в 3 октави в помірному темпі, в ритмічному угрупуванні по 4, 8, 12 та 24 звуки легато, арпеджіо відповідно по 3, 6 звуків легато.

3. Подвійні ноти (терції, сексти, октави).

Програмні вимоги з фаху (клас контрабасу):

1. Виконання сольної програми:

-       п’єса, або одна – дві частини класичної сонати (Гальяр, Марчело);

-       один етюд (Сімандя, Нанні, Кмет, Шторх, Збірник легких етюдів. Скл. Раков, Москва, 1963р.).

2. Мажорна гама в обсязі 2-х октав, в помірному темпі, організована по 2 та 4 звуки легато, арпеджіо відповідно по три звуки легато.

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності обсязі двох речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні труднощі – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 8-9 раз протягом 25 хвилин.

2. Спів:

-       гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), старовинні діатонічні лади до 5 знаків включно від різних ступенів;

-       інтервали  великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

-       інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.5, зм.4, зб.2, зм.7) на ступенях гармонічного мажору та мінору;

-       інтервали чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали з розв’язанням від заданого звуку;

-       акорди в тональностях мажору та мінору – головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням, септакорд ІІ ступеня з розв’язанням;

-       акорди від заданого звуку – мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, зменшений та збільшений тризвук, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений).

3. Слуховий аналіз:

-       інтервали (4-6);

-       акорди (4);

-       лади в звукоряді.

4. Спів по нотам однотональної мелодії (з диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ступеня спорідненості, що містить ритмічні труднощі (ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі).

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо»

 

Спеціалізація «Оркестрові духові та ударні інструменти»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху (флейта, гобой, кларнет, фагот, саксофон, труба, валторна, тромбон, туба, ударні) та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». Іспит «Музична грамота і сольфеджіо» оцінюється окремо за письмове та усне завдання, потім визначається середня оцінка. За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху (духові інструменти):

1. Виконання сольної програми:

-       дві різнохарактерні п’єси малої форми (віртуозна та кантиленна);

-       два етюди різнопланового характеру (у повільному та швидкому темпах);

2. Гами до 4-х знаків, їх тризвуки, домінантсептакорд та зменшений ввідний септакорд в помірному темпі, різними штрихами.

Програмні вимоги з фаху (ударні інструменти):

1. Виконання сольної програми:

-       дві п’єси;

-       один технічний етюд;

-       поодинокі удари, двійки, трійки та два технічних етюди на малому барабані.

2. Гами до 3-х знаків, арпеджіо.

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, 4/4 протягом 25 хвилин з 8-9 програвань. Інтонаційні  труднощі – нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі – ноти з крапкою, ритмічні групи.

2. Спів:

-       гами мажорні (натуральний та гармонічний) та мінорні (3-х видів) до 4-х знаків;

-       інтервали чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору (натуральний вид) та від заданого звуку вгору та вниз;

-       інтервали зб.2 та зм.7 з розв’язанням від звуку та в тональностях;

-       акорди: тризвуки головних ступенів та їх обернення, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням від заданого звуку та в тональностях.

3. Читання з листа з диригуванням у розмірі 2/3, 3/4, 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

 

Спеціалізація «Народні інструменти»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху (бандура, балалайка, домра, гітара, цимбали, баян, акордеон) та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». Іспит «Музична грамота і сольфеджіо» оцінюється окремо за письмове та усне завдання, потім визначається середня оцінка. За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Вимоги з фаху (бандура):

1. Виконання сольної програми:

-       один поліфонічний твір;

-       один твір великої форми;

-       два твори різних за характером;

-       два вокальні твори, різні за характером.

2. Мажорні і мінорні гами до 4-х діезів і 3-х бемолів правою та лівою руками разом в помірному темпі такими ритмічними угрупуваннями: 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5; тризвуки головних ступенів тональностей та їх обернення; арпеджіо мале, велике, ламане, штрих стакато; домінантсептакорд – гра в тональності Соль мажор.

3. Гра двох – трьох етюдів на різні види техніки.

4. Прийоми гри: щипок, удар, флажолете, тремоло однієї ноти. Мелізми: морденти, форшлаги.

Програмні вимоги з фаху (балалайка):

1. Виконання сольної програми:

-       один твір великої форми;

-       один твір кантиленного характеру, або обробка народної пісні;

-       оригінальний або віртуозний твір;

-       один – два етюди на різні види техніки.

2. Гами мажорні та мінорні до 3-х знаків на струні «Ля» с переходом на струну «Мі». Гра одноголосних гам ритмогрупами по 2, 3-6 нот на акцент. Прийоми гри: бряцання, подвійний щипок, гітарні прийоми, дріб (велика та мала), тремоло. Штрихи: при грі тремоло подвійними нотами – стакато, легато, маркато.

3. Арпеджіо тонічне, субдомінантове, домінантове.

Програмні вимоги з фаху (домра):

1. Виконання сольної програми:

-       твір великої форми;

-       два різнохарактерні твори (один – кантиленного характеру, другий – оригінальний або віртуозний);

-       два – три етюди на різні види техніки.

2. Дві гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в 2 та 3 октави – різноманітними динамічними відтінками, репетицію від 2 до 8 нот включно, ритмогрупи №2-8 нот різними штрихами, арпеджіо трьох видів.

Програмні вимоги з фаху (гітара):

1. Виконання сольної програми:

-       поліфонічний твір;

-       твір великої форми, а також рондо, фантазії;

-       дві різнохарактерні п’єси (одна обов’язково українського автора);

-       два – три етюди на різні види техніки, рівень складності – 5 клас ДМШ.

2. Гами в обсязі 1-2 октав до 2-х знаків різними ритмічними малюнками (дуолі, тріолі, квартолі, квінтолі).

Програмі вимоги з фаху (цимбали):

1. Виконання сольної програми:

-       один твір великої форми;

-       один твір кантиленного характеру або обробка народної пісні;

-       оригінальний або віртуозний твір;

-       один – два етюди на різні види техніки.

2. Гами мажорні та мінорні до 3-х знаків, одноголосні та двоголосні (терціями, секстами, октавами). Гами одноголосні ритмогрупами по 2, 3, 4 ноти на акцент, пунктирним ритмом (2-х видів). Прийоми гри: удар, тремоло, піцикато  з педаллю та без педалі в повільному темпі. Штрихи: стакато, легато, маркато. Арпеджіо тонічне, субдомінантове, домінантове.

Програмні вимоги з фаху (баян, акордеон):

1. Виконання сольної програми:

-       один поліфонічний твір;

-       один твір великої форми (рівень складності – не нижче 5 класу ДМШ);

-       один твір кантиленного характеру;

-       один твір з елементами віртуозності, побудований на народному мелосі, чи оригінальний твір (рівень складності – не нижче 5 класу ДМШ).

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, 4/4 протягом 25 хвилин з 8-9 програвань. Інтонаційні труднощі –  нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі – ноти з крапкою, ритмічні групи.

2. Спів:

-       гами мажорні (натуральний та гармонічний) та мінорні (3-х видів) до 4-х знаків;

-       інтервали чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору (натуральний вид) та від заданого звуку вгору та вниз;

-       інтервали зб.2 та зм.7 з розв’язанням від звуку та в тональностях;

-       акорди: тризвуки головних ступенів та їх обернення, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням від заданого звуку та в тональностях.

3. Читання з листа з диригуванням у розмірі 2/3, 3/4, 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

 

Спеціалізація «Естрада»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху (фортепіано, саксофон, труба, тромбон, ударні, бас-гітара, електрогітара, естрадний спів) та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». Іспит «Музична грамота і сольфеджіо» оцінюється окремо за письмове та усне завдання, потім визначається середня оцінка. За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху (фортепіано):

1. Виконання сольної програми:

-       один поліфонічний твір;

-       один твір великої форми;

-       два етюди на різні види техніки;

-       дві різнохарактерні естрадно-джазові п’єси.

2. Мажорні та мінорні гами у всіх тональностях, в обсязі вимог ДМШ.

Програмні вимоги з фаху (саксофон, труба, тромбон):

1. Виконання сольної програми:

-       дві різнохарактерні п’єси малої форми (віртуозна та кантиленна) або твір великої форми (частина концерту або сонати);

-       два етюди на різні види техніки;

-       одну-дві естрадно-джазові п’єси.

2. Гами до 3-х знаків різноманітними штриховими і ритмічними варіантами.

Програмні вимоги  з фаху (гітара, електрогітара):

1. Виконання сольної програми:

-       п’єса або частина циклічного твору (на акустичній гітарі);

-       дві різнохарактерні п’єси (одна з них естрадно-джазова).

2. Виконання різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями)

-       дві двооктавні гами (мажорна та мінорна) до 3-х знаків в двох-трьох варіантах аплікатури у повільному темпі;

-       окремі акорди (тризвуки, септакорди від будь-якого звуку) четвертними в 2-3-х розположеннях.

Програмні вимоги з фаху (бас-гітара):

1. Виконання сольної програми:

-       одна п’єса або частина циклічного твору;

-       два різнохарактерні етюди (технічний і ритмостилістичний);

-       одна-дві естрадні п’єси.

2. Виконання різними засобами звуковидобування (плектром, пальцями) двох двооктавних гам (мажорної та мінорної) до 3-х знаків в 2-3-х варіантах аплікатури у повільному темпі.

Програмні вимоги з фаху (ударні інструменти):

1. Виконання сольної програми на ксилофоні або вібрафоні:

-       дві різнохарактерні  п’єси (одна з них естрадно-джазова);

-       один етюд;

-       дві гами (мажорна і мінорна) до двох знаків у повільному темпі.

2. Виконання  на ударній установці:

-       основні технічні прийоми (одиночні та подвійні удари, ритмічні комбінації);

-       поліритмічний етюд (на одночасну роботу рук і ніг);

-       невелике соло (1-2 квадрати);

-       3-4 різновиди фактури акомпанементу в естрадно-танцювальній і джазовій музиці.

Програмні вимоги з фаху (естрадний спів):

1. Виконання сольної програми: дві різнохарактерні естрадні пісні (або естрадна пісня і естрадна імпровізація) під супровід фортепіано або фонограми-мінус (виконуються акустично).

2. Декламація (байка, вірш або проза).

3. Сценічний рух (під супровід).

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4, 4/4 протягом 25 хвилин з 8-9 програвань. Інтонаційні труднощі –  нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі – ноти з крапкою, ритмічні групи.

2. Спів:

-       гами мажорні (натуральний та гармонічний) та мінорні (3-х видів) до 4-х знаків;

-       інтервали чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору (натуральний вид) та від заданого звуку вгору та вниз;

-       інтервали зб.2 та зм.7 з розв’язанням від звуку та в тональностях;

-       акорди: тризвуки головних ступенів та їх обернення, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди з розв’язанням від заданого звуку та в тональностях.

3. Читання з листа з диригуванням у розмірі 2/3, 3/4, 4/4. Інтонаційні та ритмічні труднощі – відповідно до диктанту.

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

 

Спеціалізація «Спів»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху (спів):

1. Виконання сольної програми: 2 твори (2 народні пісні, або народну пісну та романс чи нескладна арія).

2. Декламація (байка, вірш або проза).

3. Сценічний рух (під супровід).

Вимоги із музичної грамоти:

1. Знання тональностей мажору та мінору до 3-х знаків, види мажору та мінору, тризвуки мажору та мінору та їх обернення, головні тризвуки ладу та їх обернення, Д7.

2. Знання літерних позначень звуків.

Вимоги із сольфеджіо:

  1.  Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності у розмірі 2/4, 3/4  протягом 25 хвилин з 8-9 програвань. Інтонаційні  труднощі – нескладні стрибки вгору та вниз. Ритмічні труднощі – ноти з крапкою, ритмічні групи.
  2. Спів:

-         гами мажорні (натуральний та гармонічний) та мінорні (3-х видів) ;

-         інтервали чисті, малі та великі в тональностях мажору та мінору (натуральний вид) та від заданого звуку вгору та вниз;

-       мажорні та мінорні тризвуки від звуку.

-       тризвуки головних ступенів та їх обернення.

  1. Слуховий аналіз:

-       натуральна мажорна гама та гармонічна мінорна;

-       прості інтервали;

-       мажорні та мінорні тризвуки.

  1. Читання з листа:

-       мелодія у тональності з 1-2 ключовими знаками із диригуванням (рівень складності – 2-3 клас ДМШ);

 

Спеціалізація «Хорове диригування»

Творчий конкурс проходить у два тури і включає до себе іспит з фаху та іспит «Музична грамота та сольфеджіо». За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за І тур отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) до участі у ІІ турі творчого конкурсу не допускаються.

Програмні вимоги з фаху:

1. Диригування твором а capella чи з супроводом (тактування та виконання всіх партій).

2. Виконати нескладний вокальний твір (пісня, романс, нескладна арія).

3. Відтворити задану мелодію та ритмічній малюнок.

4. Виконати програму на фортепіано: поліфонічний твір, твір великої форми, п’єса, етюд.

Вимоги із сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності обсязі двох речень (8 тактів) в розмірі 2/4, 3/4 або 4/4. Інтонаційні труднощі – стрибки, хроматизми; ритмічні труднощі – ноти з крапкою, шістнадцяті в різних ритмічних групах, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 8-9 раз протягом 25 хвилин.

2. Спів:

-       гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів);

-       інтервали  великі, малі, чисті та діатонічні тритони з розв’язанням на ступенях натурального мажору та мінору (вгору та вниз);

-       інтервали збільшені та зменшені з розв’язанням (характерні – зб.5, зм.4, зб.2, зм.7) в тональностях та від звуку;

-       акорди в тональностях мажору та мінору – головні тризвуки та їх обернення, зменшені тризвуки та збільшений тризвук з розв’язанням, домінантсептакорд та його обернення з розв’язанням, ввідні септакорди з розв’язанням;

-       акорди від заданого звуку – мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, зменшений та збільшений тризвук, домінантсептакорд та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений).

3. Слуховий аналіз:

-       інтервали (4-6);

-       акорди (4);

-       лади в звукоряді.

  1. Спів по нотам однотональної мелодії (з диригуванням) у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 з нескладними хроматизмами, відхиленнями в тональності І ступеня родинності, що містить ритмічні труднощі (ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі).

Вимоги із музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

 

Спеціалізація «Теорія музики»

Творчий конкурс проходить у три тури і включає до себе іспит «Музична грамота та сольфеджіо», іспит «Музична література», іспит «Фортепіано». За творчий конкурс виставляється одна оцінка, яка визначається методом арифметичного середнього. Вступники, які за отримали незадовільну оцінку (нижче 4,0/124,0 балів) з одного з турів  до участі у наступному турі творчого конкурсу не допускаються.

Вимоги з сольфеджіо:

1. Написання одноголосного диктанту в мажорній або мінорній тональності в обсязі 8 тактів в розмірі 2/4, 3/4, 4/4. Інтонаційні труднощі – стрибки в мелодії, хроматизми. Ритмічні – ноти з крапкою, шістнадцяті, прості види синкоп, тріолі, паузи. Диктант програється 10 разів протягом 25 хвилин.

2. Спів:

-       гами мажорні (3-х видів) та мінорні (3-х видів), старовинні діатонічні лади до 6 знаків включно від різних ступенів;

-       інтервали – чисті, великі, малі, тритони та характерні інтервали із розв’язанням – від даного звуку;

-       інтервали – збільшені та зменшені  з розв’язанням (характерні – зб.5, зм.4, зб.2, зм.7) в гармонічному мажорі та мінорі;

-       мажорні та мінорні тризвуки та їх обернення, зменшений та збільшений тризвук, Д7 та його обернення, ввідні септакорди (малий та зменшений), септакорд ІІ ступеня вгору та вниз від заданого звуку та в тональностях.

3. Слуховий аналіз (з 2-х програвань):

-       інтервали (4-6);

-       акорди (4);

-       лади в звукоряді.

4. Спів по нотам з диригування у розмірах 2/4, 3/4, 4/4 однотональних мелодій з хроматизмами, відхиленнями в тональності І ст. родинності, що містять ритмічні труднощі: ноти з крапкою, паузи, зліговані ноти, синкопи, тріолі, шістнадцяті у різних групах.

Вимоги з музичної грамоти:

Вимоги з музичної грамоти відповідно вимогам з предмету «Сольфеджіо».

Вимоги з музичної літератури:

Іспит «Музична література» відбувається у вигляді тестування. Тестові завдання відповідають вимогам програми ДМШ з предметів «Світова музична література» та «Українська музична література».

Програмні вимоги з  фортепіано:

1. Виконання сольної програми:

-       поліфонічний твір двохголосного чи триголосного складу;

-       твір великої форми (рондо, варіації, одну-дві частини сонати або концерту);

-       п’єса кантиленного характеру;

-       один етюд.

2. Читання з листа п’єси за 4-5 клас ДМШ.

87515, Україна, Донецка область, м. Маріуполь
пр. Миру 5/62 (орієнтир: "ДОСААФ")

Проїзд тролейбусами № 1, 2, 7, 15, 17
Проїзд автобусами № 2А, 28А. 136

директор (0629 ) 47-05-21
навчальна частина (0629) 33-24-43
бухгалтерія (0629) 47-05-20

e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Copyright © 2019. Маріупольський коледж мистецтв