Мариупольское музыкальное училище

Перелік документів для вступу

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

- документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

- свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- військового квитка або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

- документа державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

- сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

- документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування за квотами-1 або квотами-2 (за наявності).

 

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження або переселилися з неї після 01 січня 2017 року, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених відповідно до норм абзаців тринадцятого, чотирнадцятого пункту 3 розділу ІІІ цих Умов.

 

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

 

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 - 3 копії документа, що посвідчує особу (у тому числі паспорт України у формі картки по досягненню 14-річного віку);

 - 3 копії свідоцтва про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта;

- 3 копії  документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копія додатку до нього;

- копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 - чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

 

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.